กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดควบคุมและจอแสดงผลเครื่องตีตรา จำนวน 1 จอ ประจำปีงบประมาณ 2565
  กรมธนารักษ์ . 25 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 ปี2565
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง . 8 เมษายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 7 เมษายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 7 เมษายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 7 เมษายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 2 มีนาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 2 มีนาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 2 มีนาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสีลงยาชนิดก้อน (ยาร้อน) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  กรมธนารักษ์ . 28 มกราคม 2565
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์ จำนวน 11 รายการ
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2565
 • ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 16 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  กรมธนารักษ์ . 14 มกราคม 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 ปี2565
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง . 13 มกราคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 10 มกราคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 10 มกราคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 10 มกราคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม