กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2554 (ส่วนพัสดุ 2)
  กรมธนารักษ์ . 18 เมษายน 2554
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ส่วนพัสดุ 1
  กรมธนารักษ์ . 16 มีนาคม 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 (ส่วนพัสดุ 2)
  กรมธนารักษ์ . 9 มีนาคม 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2554
  กรมธนารักษ์ . 16 กุมภาพันธ์ 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2554 (พัสดุ 2)
  กรมธนารักษ์ . 16 กุมภาพันธ์ 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2553
  กรมธนารักษ์ . 26 มกราคม 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2553
  กรมธนารักษ์ . 17 มกราคม 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2553 (ส่วนพัสดุ 1)
  กรมธนารักษ์ . 17 มกราคม 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2553
  กรมธนารักษ์ . 17 มกราคม 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค - ก.ย 2553 (ส่วนพัสดุ 1)
  กรมธนารักษ์ . 17 ตุลาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2553
  กรมธนารักษ์ . 7 ตุลาคม 2553
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2553
  กรมธนารักษ์ . 7 ตุลาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2553
  กรมธนารักษ์ . 5 กันยายน 2553
 • สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2553
  กรมธนารักษ์ . 8 สิงหาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2553
  กรมธนารักษ์ . 14 กรกฎาคม 2553
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2553
  กรมธนารักษ์ . 7 กรกฎาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  กรมธนารักษ์ . 7 มิถุนายน 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2553
  กรมธนารักษ์ . 3 มิถุนายน 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2553
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤษภาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2553
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2553
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม