กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 สิงหาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65070019438)
  กรมธนารักษ์ . 1 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 ปี2565
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง . 25 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาระบบกำจัดฝุ่น จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  กรมธนารักษ์ . 19 กรกฎาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (P65070005715)
  กรมธนารักษ์ . 18 กรกฎาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65070003138)
  กรมธนารักษ์ . 12 กรกฎาคม 2565
 • การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
  กรมธนารักษ์ . 11 กรกฎาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 กรกฎาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 กรกฎาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 กรกฎาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65060011719)
  กรมธนารักษ์ . 21 มิถุนายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 7 มิถุนายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 7 มิถุนายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 7 มิถุนายน 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M65060002373)
  กรมธนารักษ์ . 7 มิถุนายน 2565
 • การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 31 พฤษภาคม 2565
 • ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา . 25 พฤษภาคม 2565
 • การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Covid-19) (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 25 พฤษภาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65050011764)
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤษภาคม 2565
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M65040015709)
  กรมธนารักษ์ . 20 พฤษภาคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม