กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการพิจารณาจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 14 กันยายน 2564
 • สรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 14 กันยายน 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M64090013762)
  กรมธนารักษ์ . 10 กันยายน 2564
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 9 กันยายน 2564
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2565
  กรมธนารักษ์ . 9 กันยายน 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M64090009688)
  กรมธนารักษ์ . 8 กันยายน 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - (M64090000697)
  กรมธนารักษ์ . 7 กันยายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 กันยายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 กันยายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 กันยายน 2564
 • การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา . 2 กันยายน 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M64080028249)
  กรมธนารักษ์ . 2 กันยายน 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - โครงการจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความปลอดภัยกองกษาปณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ฯ , โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ กองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ฯ
  กรมธนารักษ์ . 2 กันยายน 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - จ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 4 รายการ เพิ่มเติม
  กรมธนารักษ์ . 1 กันยายน 2564
 • การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 31 สิงหาคม 2564
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (P6408003968)
  กรมธนารักษ์ . 27 สิงหาคม 2564
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  กรมธนารักษ์ . 24 สิงหาคม 2564
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลชุดทำน้ำ DI จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  กรมธนารักษ์ . 23 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา . 20 สิงหาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 20 สิงหาคม 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม