กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซี่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 16 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
  กรมธนารักษ์ . 12 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบเชิงกราฟฟิค พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2565
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040016323)
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤษภาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M6504001654)
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤษภาคม 2565
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M65040013155)
  กรมธนารักษ์ . 26 เมษายน 2565
 • การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease (Covid - 19))
  กรมธนารักษ์ . 26 เมษายน 2565
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดควบคุมและจอแสดงผลเครื่องตีตรา จำนวน 1 จอ ประจำปีงบประมาณ 2565
  กรมธนารักษ์ . 25 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 ปี2565
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง . 8 เมษายน 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65040004976)
  กรมธนารักษ์ . 8 เมษายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 ส่วนพัสดุ 1 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 7 เมษายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 ส่วนพัสดุ 2 (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 7 เมษายน 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 ส่วนคลังพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 7 เมษายน 2565
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M65040000837)
  กรมธนารักษ์ . 4 เมษายน 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M65030021146)
  กรมธนารักษ์ . 29 มีนาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (M65030019170)
  กรมธนารักษ์ . 24 มีนาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65030012824)
  กรมธนารักษ์ . 21 มีนาคม 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65030012979)
  กรมธนารักษ์ . 18 มีนาคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม