กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกาศราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา 1 บาท จำนวน 330,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 6 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี . 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกวดราคาจ้างทำตลับอะคริลิคบรรจุเหรียญแบบมีฝาเว้า 2 ด้าน ภายในมีสเต็ปสำหรับวางบังคับเหรียญ จำนวน 180,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 2 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย . 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายใน)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในฯ)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน
  กรมธนารักษ์ . 30 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารบริเวณบ้านพัก กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 30 มกราคม 2566
 • ประกาศราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมและวัดความหนาส่วนที่เคลือบจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 26 มกราคม 2566
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ รวม 15 รายการ
  กรมธนารักษ์ . 25 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดเปิดผิวเหรียญรมดำพ่นทรายพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 23 มกราคม 2566
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ . 20 มกราคม 2566
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบบำบัดฝุ่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 20 มกราคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนารักษ์พืินที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา . 19 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดแปรงน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง . 16 มกราคม 2566
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน ๑ คัน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ . 13 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบบำบัดฝุ่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 13 มกราคม 2566
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี . 10 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้า กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
  กรมธนารักษ์ . 10 มกราคม 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม