กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกาศขาดทอดตลาดไม้ยืนต้น บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กบ.468 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 11 รายการ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 1 ธันวาคม 2564
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 1 ธันวาคม 2564
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ความเร็วสูงสามารถต่อเข้าระบบได้ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 29 พฤศจิกายน 2564
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย . 25 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร(แห่งใหม่)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร . 19 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 17 พฤศจิกายน 2564
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช่ราชการ จำนวน 3 คัน
  กรมธนารักษ์ . 17 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย . 16 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องรองอธิบดี ชั้น 3 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 12 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าชั้น 7 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 11 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองบริหารเงินตรา รังสิต หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ และอาคารพักอาศัยข้าราชการกองบริหารเงินตรา ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 8 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 5 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณพื้นที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 4 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
  กรมธนารักษ์ . 27 ตุลาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  กรมธนารักษ์ . 26 ตุลาคม 2564
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
  กรมธนารักษ์ . 26 ตุลาคม 2564
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 26 ตุลาคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานกองประเมินราคาทรัพย์สินและกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 ตุลาคม 2564
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช่ราชการ รวม 6 รายการ
  กรมธนารักษ์ . 18 ตุลาคม 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม