กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่องการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี . 6 มิถุนายน 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ (e-Museum) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 6 มิถุนายน 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Commerce) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 2 มิถุนายน 2566
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช . 24 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (พร้อมรื้อถอน) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก.171 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก . 22 พฤษภาคม 2566
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ รวม 15 รายการ(10/2566)
  กรมธนารักษ์ . 19 พฤษภาคม 2566
 • การขายทอดเหรียญกษาปณ์ถอนคืนและเหรียญกษาปณ์ชำรุด เป็นวัสดุโลหะ
  กรมธนารักษ์ . 15 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ (พร้อมที่ดินนอกที่ตั้งอาคาร) เพื่อประโยชน์อื่นๆตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.1341(บางส่วน)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง . 10 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุพร้อมที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคาร
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง . 9 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่องการประมูลขายทอดตลาดต้นยางนา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี . 25 เมษายน 2566
 • ประกาศราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมธนารักษ์ทดแทนของเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 21 เมษายน 2566
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดอาคาราชพัสดุ/สิ่งปลูกสร้างของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม . 20 เมษายน 2566
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช . 19 เมษายน 2566
 • ประกาศราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง(Copper plated steel)ชนิดราคา 50 สตางค์ จำนวน 60,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 เมษายน 2566
 • ประกาศราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง(Copper plated steel)ชนิดราคา 25 สตางค์ จำนวน 90,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 เมษายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุพร้อมที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคารตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.1341 (บางส่วน)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง . 18 เมษายน 2566
 • การประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ โดยวิธีทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 12 เมษายน 2566
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องปทุมบงกช กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 11 เมษายน 2566
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร . 4 เมษายน 2566
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ รวม 15 รายการ
  กรมธนารักษ์ . 4 เมษายน 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม