กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย . 16 เมษายน 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง การขายรถโดยสาร (รถตู้) โดยวิธีทอดตลาด (ครั้งที่ 2)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา . 5 เมษายน 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หลังใหม่(สธพ.พะเยา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา . 30 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง . 30 มีนาคม 2564
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย . 26 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครแห่งใหม่ (แบบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร . 25 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช . 24 มีนาคม 2564
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 22 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง การขายรถโดยสาร (รถตู้) โดยวิธีทอดตลาด
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา . 18 มีนาคม 2564
 • ประกาศเปิดประมูลแปลง 2 เขตยานาวา กท.๒๙๑๘ เนื้อที่ประมาณ ๐-๓-๔๐.๕ ไร่
  กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ . 18 มีนาคม 2564
 • ประกาศเปิดประมูลแปลง 1 เขตยานาวา กท.๒๙๑๘ เนื้อที่ประมาณ ๐-๑-๕๖.๗ ไร่
  กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ . 18 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครแห่งใหม่ (แบบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร . 16 มีนาคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กระดาษ B4 จำนวน 1,000,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 16 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา . 9 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช . 8 มีนาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุจำนวน 6 แปลง ขายซองตั้งแต่วันที่ 8-30 มีนาคม 2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย . 5 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี . 5 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษแห่งใหม่ (สธพ.ศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ . 4 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษหลังใหม่ (สธพ.ศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ . 2 มีนาคม 2564
 • ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา . 1 มีนาคม 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม