กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ ในที่ราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น . 25 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับเตาหลอมโลหะทั่วไปความสามารถในการหลอมไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ยี่ห้อ Wertli จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  กรมธนารักษ์ . 25 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดจ้างทำพัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 25 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 77 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  กรมธนารักษ์ . 24 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รถบรรทุก ดีเซล)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย . 18 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา . 18 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ โรงเรียนบ้านคีรีวงศ์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี . 17 พฤศจิกายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา . 13 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ค.ส.ล. 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 10 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับ พรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding)
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  กรมธนารักษ์ . 4 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารกองบริหารเงินตรา รังสิต หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ และอาคารพักอาศัยข้าราชการกองบริหารเงินตรา ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  กรมธนารักษ์ . 30 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  กรมธนารักษ์ . 30 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร ๗๒ ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณฺ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 29 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 29 ตุลาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น . 28 ตุลาคม 2563
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม