กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสระว่ายน้ำ สำนักกษาปณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 กรกฎาคม 2558)
  29 กรกฎาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร จำนวน ๑ งาน (20 กรกฎาคม 2558)
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา ๒ บาท จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (25 มีนาคม 2558)
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • จ้างเหมาทำหลักเขตที่ราชพัสดุ (กค) จำนวน 5,000 อัน (6 กรกฎาคม 2558)
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • จ้างเหมาทำหลักเขตที่ราชพัสดุ (กค) จำนวน 5,000 อัน (6 กรกฎาคม 2558)
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสองสี (Bi-metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ (10 เมษายน 2561)
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (2 ธันวาคม 2557)
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อกรอบพระสำหรับบรรจุเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (26 ธันวาคม 2557)
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • การจัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับการประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 รายการ (19 เมษายน 2562)
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • จัดซื้อเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหรียญ Platinum จำนวน 50 เหรียญ (10 พฤษภาคม 2562)
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (5 แห่ง) (17 ตุลาคม 2562)
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ Website สำนักกษาปณ์ (20 กุมภาพันธ์ 2557)
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องรีดโลหะ ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า 150 ตัน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการคลัง) (19 มีนาคม 2557)
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเตาอบอ่อนโลหะทั่วไป ยี่ห้อ KOHNLE ขนาด 300 กิโลกรัม (11 เมษายน 2557)
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • จ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 8 รายการ (19 มิถุนายน 2557)
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • จ้างเหมาตัดเย็บชุดปฎิบัติงานสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวม 2 รายการ (26 มิถุนายน 2557)
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tooks) โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีพิเศษ (19 ธันวาคม 2556)
  12 กุมภาพันธ์ 2563
 • จ้างซ่อมและขัดผิวลูกรีดของเครื่องรีดโลหะ ยี่ห้อ DIMA จำนวน 2 ลูก
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • จัดซื้อเครื่องขัดเหรียญด้วยระบบถังกลิ้ง จำนวน 1 ชุด
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกณ์ทดแทนของเดิม
  7 กุมภาพันธ์ 2563
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม