กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 • จัดซื้อเพชร พลอย พร้อมฝัง
  27 พฤศจิกายน 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณพื้นที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 พฤศจิกายน 2566
 • โครงการจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน
  13 พฤศจิกายน 2566
 • จ้างเหมาทำความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567)
  10 พฤศจิกายน 2566
 • งานปรับปรุงห้องทำงานและพื้นที่ระเบียงกองบริหารทัพยากรบุคคล
  3 พฤศจิกายน 2566
 • เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ รวม 44 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
  31 ตุลาคม 2566
 • จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
  20 ตุลาคม 2566
 • จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567)
  20 ตุลาคม 2566
 • จ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน 10 เดือน (เดือนธันวาคม ถึงเดือนกันยายน 2567
  19 ตุลาคม 2566
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 1 งาน
  19 ตุลาคม 2566
 • จ้างเหมาทำความสะอาดกองกษาปณ์
  19 ตุลาคม 2566
 • ปรับปรุงกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
  16 ตุลาคม 2566
 • จ้างเหมาบริการขนย้ายเหรียญกาปณ์ของกรมธนารักษณ์
  6 ตุลาคม 2566
 • จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กองบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  22 กันยายน 2566
 • จ้างเหมาบริการด้านการรักษาความปลอดภัยกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  20 กันยายน 2566
 • จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด
  19 กันยายน 2566
 • การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมให้บริการด้านการจ่ายแลก-รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
  18 กันยายน 2566
 • โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์(Application และ Software Tools)โครงการระบบจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  15 กันยายน 2566
 • จ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ กองกษาปณ์
  14 กันยายน 2566
 • จ้างเหมาซ่อมเครื่องแกะลวดลาย ยี่ห้อ LANG รุ่น IMPALA 400
  8 กันยายน 2566
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม