กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 • จ้างเหมาทำแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบคล้องคอสตรี พร้อมห่วงคล้องแพรแถบห้อยดวงตรา จำนวน 2 ประเภทสี รวม 4 รายการ
  28 พฤษภาคม 2564
 • จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ (ระยะที่ 2 )
  24 พฤษภาคม 2564
 • จัดจ้างทำกล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ชนิดคิวโปรนิเกิล (ขัดเงา) จำนวน 15,000 กล่อง เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 พฤษภาคม 2564
 • ซื้อรถบรรทุกเหรียญชนิด 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 6 ตัน จำนวน 1 คัน
  21 พฤษภาคม 2564
 • ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 งาน
  19 พฤษภาคม 2564
 • จ้างเหมาทำสายสะพายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ประเภทสี
  13 พฤษภาคม 2564
 • จ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกำมะหยี่ จำนวน 3 ประเภท รวม 7 รายการ
  5 พฤษภาคม 2564
 • จ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทหนังเทียม จำนวน 3 ประเภท รวม 7 รายการ
  5 พฤษภาคม 2564
 • จัดซื้อไม้กั้นอัตโนมัติเพื่อควบคุมการเข้าออกของรถยนต์ พร้อมติดตั้ง สำหรับลานจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ จำนวน 1 ชุด
  28 เมษายน 2564
 • จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ จำนวน 1 งาน
  28 เมษายน 2564
 • จัดซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสรคุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และพลอยพร้อมฝัง
  28 เมษายน 2564
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
  23 เมษายน 2564
 • จ้างเหมาทำแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 ประเภท รวม 5 รายการ
  22 เมษายน 2564
 • จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด
  16 เมษายน 2564
 • การจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ และใบปลิวการประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562
  5 เมษายน 2564
 • จ้างเหมาทำแพรแถบเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) จำนวน 36,000 เมตร
  2 เมษายน 2564
 • จ้างทำกล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ชนิดคิวโปรนิกเกิล (ขัดเงา) จำนวน 15,000 กล่อง
  1 เมษายน 2564
 • ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 งาน
  23 มีนาคม 2564
 • การจัดซื้อน้ำยาชุบเคลือบผิวเหรียญชนิดโรเดียม จำนวนประมาณโรเดียมรวม 30 กรัม
  10 มีนาคม 2564
 • การจัดจ้าง จัดเก็บข้อข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กระดาษขนาด B4 จำนวน 1,000,000 แผ่น
  8 มีนาคม 2564
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม