กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา 1 บาท จำนวน 330,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 30 มกราคม 2566
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างทำตลับอะคริลิคบรรจุเหรียญแบบมีฝาเว้า 2 ด้าน ภายในมีสเต็ปสำหรับวางบังคับเหรียญ จำนวน 180,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 25 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารบริเวณบ้านพัก กองกษาปณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2566
 • ร่าง TOR ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ . 16 มกราคม 2566
 • ประกาศราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมและวัดความหนาส่วนที่เคลือบจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)
  กรมธนารักษ์ . 16 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดเปิดผิวเหรียญรมดำพ่นทรายพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  กรมธนารักษ์ . 13 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดแปรงน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 10 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบบำบัดฝุ่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 3 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้า กองกษาปณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 28 ธันวาคม 2565
 • ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติงานขัดโล่หล่อทองแดง จำนวน 6 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 22 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำล้างปูนแรงดันสูง แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 13 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาซื้อเตาอบเบ้าปูน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ เบ้า จานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 30 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 25 พฤศจิกายน 2565
 • (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา . 23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยรวมสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน . 18 พฤศจิกายน 2565
 • ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 15 พฤศจิกายน 2565
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการระบบบริการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Commerce) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 15 พฤศจิกายน 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม