กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 1 ธันวาคม 2566
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณพื้นที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 24 พฤศจิกายน 2566
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 13 พฤศจิกายน 2566
 • ร่างประกาศกรมธนารักษ์และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567)
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤศจิกายน 2566
 • ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานและพื้นที่ระเบียงด้านข้าง อาคารกรมธนารักษ์ ชั้น 4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤศจิกายน 2566
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณพื้นที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 31 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 31 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 20 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 20 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 16 ตุลาคม 2566
 • การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม . 11 ตุลาคม 2566
 • ร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ . 4 ตุลาคม 2566
 • ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย(แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย . 21 กันยายน 2566
 • ร่างประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ . 1 กันยายน 2566
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกและภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 31 สิงหาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนถาวรริมคลองบางลำพู และแนวรั้วอาคารพิพิธบางลำพู (ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 21 สิงหาคม 2566
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรีดโลหะ ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 18 สิงหาคม 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม