กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายใน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร แห่งใหม่ (แบบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร . 21 เมษายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 16 เมษายน 2564
 • ประกาศร่าง TOR เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับคัดเเยกเหรียญกษาปณ์ขนาดกลาง ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ . 25 มีนาคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 23 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เรื่อง ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครแห่งใหม่ (แบบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร . 10 มีนาคม 2564
 • ร่างประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร . 9 มีนาคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กระดาษขนาด B4 จำนวน 1,000,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 8 มีนาคม 2564
 • รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครแห่งใหม่ (แบบที่ 2)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร . 5 มีนาคม 2564
 • ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 5 มีนาคม 2564
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี . 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • ร่าง ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ . 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • คุณลักษณะTOR__รถบรรทุกขนาด1ตัน นนทบุรี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี . 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 27 มกราคม 2564
 • ประกาศ ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดกาญจนบุรี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี . 25 มกราคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 25 มกราคม 2564
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย . 22 มกราคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 3 ประเภท รวม 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 22 มกราคม 2564
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพรมปูพื้นห้องประชุม กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 18 มกราคม 2564
 • ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) การซื้อเครื่องพิมพ์ภาพเหมือนระบบไฟเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง
  กรมธนารักษ์ . 18 มกราคม 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม