กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • จังหวัดมุกดาหารขอประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร . 18 มีนาคม 2558
 • จังหวัดมุกดาหารขอประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กรมธนารักษ์ . 18 มีนาคม 2558
 • ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 12 มีนาคม 2558
 • ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีแห่งใหม่
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี . 5 มีนาคม 2558
 • ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีแห่งใหม่
  กรมธนารักษ์ . 5 มีนาคม 2558
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 20 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี . 16 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
  กรมธนารักษ์ . 16 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศร่างของเขต TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี . 13 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศร่างของเขต TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กรมธนารักษ์ . 13 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 13 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 กุมภาพันธ์ 2558
 • ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี . 30 มกราคม 2558
 • ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)
  กรมธนารักษ์ . 30 มกราคม 2558
 • ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 27 มกราคม 2558
 • ประกวดราคาซื้อชุดหล่อเย็น จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 23 มกราคม 2558
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทกล่องหนังเทียมจำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 21 มกราคม 2558
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (Cupro - nickel) ชนิดราคา 100 บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2558
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (Cupro-nickel) ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 3,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 14 มกราคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม