กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 13 มกราคม 2558
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 13 มกราคม 2558
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา 1 บาท จำนวน 700,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 มกราคม 2558
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 30 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงิน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 29 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทกล่องกำมะหยี่ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 26 ธันวาคม 2557
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ . 24 ธันวาคม 2557
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  กรมธนารักษ์ . 24 ธันวาคม 2557
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๓ ชั้น พร้อมงานภายนอก (ชัยภูมิ)
  กรมธนารักษ์ . 23 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 50 สตางค์ จำนวน 100 ล้านเหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 19 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 25 สตางค์ จำนวน 150 ล้านเหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 19 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 9 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 2 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อระบบนับและบรรจุเหรียญกษาปณ์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 28 พฤศจิกายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง ชนิดราคา 50 สตางค์ จำนวน 100 ล้านเหรียญ
  กรมธนารักษ์ . 24 พฤศจิกายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง ชนิดราคา 25 สตางค์ จำนวน 150 ล้านเหรียญ
  กรมธนารักษ์ . 24 พฤศจิกายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 18 พฤศจิกายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อระบบนับและบรรจุเหรียญใส่ถุงพลาสติกแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 12 พฤศจิกายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤศจิกายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำภาชนะบรรจุเหรียญ (กรงเหล็ก) จำนวน 310 อัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤศจิกายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม