กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 พฤศจิกายน 2557
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 23 ตุลาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเพลากลมสำหรับผลิตดวงตราเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กรมธนารักษ์ . 28 กันยายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 22 กันยายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำแพรแถบเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 30,000 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 2 กันยายน 2557
 • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างบ้านพักทาวนืเฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร . 31 สิงหาคม 2557
 • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างบ้านพักทาวนืเฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
  กรมธนารักษ์ . 31 สิงหาคม 2557
 • ร่างขอบเขตของงาน TOR ก่อสร้างบ้านพักทาวน์เฮ้า 2 ชั้น 4 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย . 22 สิงหาคม 2557
 • ร่างขอบเขตของงาน TOR ก่อสร้างบ้านพักทาวน์เฮ้า 2 ชั้น 4 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  กรมธนารักษ์ . 22 สิงหาคม 2557
 • ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน . 20 สิงหาคม 2557
 • ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  กรมธนารักษ์ . 20 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเครื่อง Printer&Scanner ขนาดกระดาษ Ao พร้อมชุดควบคุมและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กรมธนารักษ์ . 17 สิงหาคม 2557
 • ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน . 14 สิงหาคม 2557
 • ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  กรมธนารักษ์ . 14 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 12 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 7 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงงานกษาปณ์รังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 6 สิงหาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 5 สิงหาคม 2557
 • ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก และอาคารพักอาศัยรวม ค.ล.ส. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี . 4 สิงหาคม 2557
 • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ งานถมดิน ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า - ออก และป้ายชื่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 4 สิงหาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม