กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 17 มิถุนายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 3 มิถุนายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi-metal) ชนิดราคา 10 บาท จำนวน 1,360,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 160,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 26 พฤษภาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา 5 บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 25 พฤษภาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา 2 บาท จำนวน 1,240,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 310,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 25 พฤษภาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องรีดโลหะ ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า 150 ตัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 28 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 23 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อระบบอคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอาคารกรมธนารักษ์และการปรับระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ IPv6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 10 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 3 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหล็กเพลากลม สำหรับผลิตดวงตราเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 3 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติม และทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 3 เมษายน 2557
 • ประกวดราคาก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา . 24 มีนาคม 2557
 • ประกวดราคาก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก
  กรมธนารักษ์ . 24 มีนาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องรีดโลหะ ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า 150 ตัน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 17 มีนาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กราไฟต์ สำหรับประกอบการใช้งานกับเตาเหลอมหล่อต่อเนื่องฯ จำนวน 8 รายการ (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 16 มีนาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ค.ส.ล.3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก . 11 มีนาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ค.ส.ล.3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กรมธนารักษ์ . 11 มีนาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา 1 บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กรมธนารักษ์ . 27 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ประเภทกล่องกระดาษหนังเทียม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กรมธนารักษ์ . 10 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกวดราคาซื้อเตาอบเบ้าปูน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 เบ้า จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  กรมธนารักษ์ . 10 กุมภาพันธ์ 2557
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม