กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบบำบัดฝุ่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 3 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้า กองกษาปณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 28 ธันวาคม 2565
 • ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติงานขัดโล่หล่อทองแดง จำนวน 6 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 22 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำล้างปูนแรงดันสูง แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 19 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 13 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาซื้อเตาอบเบ้าปูน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ เบ้า จานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 30 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 25 พฤศจิกายน 2565
 • (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา . 23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยรวมสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน . 18 พฤศจิกายน 2565
 • ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 15 พฤศจิกายน 2565
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการระบบบริการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Commerce) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 15 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์และก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร . 11 พฤศจิกายน 2565
 • โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรแห่งใหม่ (แบบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ยกเลิก)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร . 4 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 1 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านที่ราชพัสดุและด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 1 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (พหลโยธิน 11) กองประเมินราคาทรัพย์สิน และกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
  กรมธนารักษ์ . 28 ตุลาคม 2565
 • ร่างประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณพื้นที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  กรมธนารักษ์ . 28 ตุลาคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม