กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำยา Alumina ละเอียด 0.05 ไมครอน ขนาด 180 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 25 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 25 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมนาหลักสูตร "Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม สัมนาหลักสูตร "Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 12v/7.5AH จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายางและป้ายชื่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อคีมหนีบตะกั่ว จำนวน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อฟันต๊าปเครื่องทำเกลียว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสารดูดความชื้น จำนวน 50,000 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมนาหลักสูตร "Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมนาหลักสูตร "Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครานา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแผ่นกรองอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 18 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 18 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุ จำนวน 4 รายการ เพื่อจัดทำป้ายต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 16 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อดอกไม้สำหรับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 16 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี . 13 พฤศจิกายน 2563
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม