กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออะไหล่ น้ำยาล้าง และน้ำยา สำหรับเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารกรมธนารักษ์ และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 11 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ชั้น 6 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 10 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโครงการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรกองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมประตูเหล็ก บริเวณห้องพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือให้บริการในห้องสมุด จำนวน 1 งาน (96 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 เมษายน 2567
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบฯ 67) ไตรมาสที่ 2 ตั้งเดือน ม.ค.67 ถึง เดือน มี.ค.67 (ต่ำกว่า 5,000 บาท)
  กรมธนารักษ์ . 9 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 5 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567)
  กรมธนารักษ์ . 4 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่อง WIRE CUT จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาซ่อมสระว่ายน้ำ กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ กษ.6246 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 เมษายน 2567
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี . 2 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี . 1 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 1 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 1 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ SILVER NITRATE (เกลือเงิน) AR GRADE 250 กรัม จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 1 เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง (รถโดยสารปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 1 เมษายน 2567
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม