กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Crucible (R2) จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 8 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 8 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 7 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 7 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมายริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 7 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อถุงมือผ้าเคลือบยางกันลื่นสีเขียว จำนวน 160 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 6 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 6 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 6 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนการเสนอราคา การจัดซื้อ DIAMOND COMPOUND 6 - KD - C2 จำนวน 5 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 6 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กต 7503 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 6 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 6 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 4 ธันวาคม 2566
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง
  กรมธนารักษ์ . 1 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DOCUPRINT 3055 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 1 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 1 ธันวาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย . 30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล น้ำตาล น้ำตาล ขนาด 15.5" * 22.5" * 12" จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V.85Ah. 173*305*225 มม. จำนวน 3 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 พฤศจิกายน 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม