กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำยาเคลือบผิวเหรียญ FC122 A Compound จำนวน 300 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 8 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 8 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อปูน Lining จำนวน 1,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 8 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมกระจกใส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 8 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติงานขัดโล่หล่อทองแดง จำนวน 6 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 8 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำยา Finishing Compound LC1505 จำนวน 300 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแผ่นโลหะอลูมิเนี่ยม (Kg) จำนวน 500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Continuous Casting dies จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเสาธงชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาซ่อมสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตลับอะคริลิคแบบไม่มีเว้าพร้อมไส้โฟมบังคับเหรียญ จำนวน 32,700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำล้างปูนแรงดันสูง แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดหาผลประโยชน์ เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดหาผลประโยชน์ เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักสูตร"การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดหาผลประโยชน์ เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมท่อดับเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ DIAMOND COMPOUND จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 2 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโคมไฟตั้งพื้น จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 2 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (สี) A4 100 แกรม จำนวน 40 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 2 กุมภาพันธ์ 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม