กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 21 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 21 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าเช็ดเงิน(ซิลเวอร์บลู) จำนวน 36 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 21 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว ความบริสุทธิ์ 99.999% จำนวน 2,721 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 20 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแก๊สไฮโดรเจน HighPurity99.99% (15ท่อ/แพ็ค) จำนวน 3 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 20 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตลับอะคริลิคแบบไม่เว้า จำนวน 22,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างจัดเก็บขยะภายในกองกษาปณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมระบบปั้มน้ำประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมรถยกแบตเตอรี่ DOOSAN กษ.6642 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล กษ.7902 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร จำนวน 2 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์กรเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 19 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาด 60 วัตต์ แบบติดเพดานฝ้า จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 18 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารกรมธนารักษ์และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 18 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 18 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถุงมือผ้าเคลือบยางกันลื่นสีเขียว จำนวน 100 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 18 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
  กรมธนารักษ์ . 18 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสีลงยาชนิดก้อน (ยาร้อน) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 18 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
  กรมธนารักษ์ . 18 มกราคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม