กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมประตูรั้วเหล็กและพื้นกระเบื้องภายในห้องพักบริเวณอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต บนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. 2593 ซอยอินทามระ 23 แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 11 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 11 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ LTO Ultrium Cleaning Tape Label Pack จำนวน 5 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ 4-CHANNEL DIGITAL INPUT TERMINAL จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายางและป้ายชื่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ 1 นิ้ว ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแก๊สไฮโดรเจน HighPurity 99.99% (15ท่อ/แพ็ค) จำนวน 3 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลวความบริสุทธิ์ 99.999% จำนวน 2,797 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแก๊สอาร์กอน 99.99% ขนาด 7 ลบ.เมตร จำนวน 8 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำกล่องหนังเทียมสีเหลือง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำกล่องหนังเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 9 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเศษผ้าทำความสะอาดแบบไม่เย็บ จำนวน 200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อลูกแปรงขนม้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 300 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมชุดอ่านทะเบียนระบบไม้กั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ 2 ห้องส่วนเก็บรักษาเงินตรา และทางขนส่งเหรียญ กองบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 6 พฤษภาคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม