กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 20 เมษายน 2560
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง . 11 เมษายน 2560
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 11 เมษายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ประเภท (รวม ๑๐ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 11 เมษายน 2560
 • ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 29 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 29 มีนาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)(สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 28 มีนาคม 2560
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง . 16 มีนาคม 2560
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
  กรมธนารักษ์ . 16 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี . 13 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
  กรมธนารักษ์ . 13 มีนาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเสนอราคา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก . 3 มีนาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเสนอราคา
  กรมธนารักษ์ . 3 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  กรมธนารักษ์ . 23 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร . 23 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi - metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 21 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro - nickel clad copper) ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  กรมธนารักษ์ . 21 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา ๒ บาท จานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  กรมธนารักษ์ . 20 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 17 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 17 กุมภาพันธ์ 2560
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม