กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ (DC Drive) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องผลิตไฮโดรเจน Hydroflame จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อCombustion Tube for Leco#CS600 จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 3 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดงานพิธีลงนามในสัญญาโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่้อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดซีลฟลัชวาล์ว จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเหล็กเพลากลมชุบแก๊ส จำนวน 130 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Control unit 1600 A STR จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแก๊สหุงต้นขนาด 48 กก. จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อโคมไฟฐานแม่เหล็กแบบคออ่อน จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 2 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องเจียรฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 29 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดวัสดุ Waterjet จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 29 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสปริง ขนาด 19.58x10x103มม. จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 29 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องสอบ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  กรมธนารักษ์ . 29 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องชั่ง Mettler จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งาน Adobe After Effects และ Adobe Illustrator" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการติดตั้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 เครื่อง เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 เมษายน 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี . 27 เมษายน 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม