กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 1 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลพกพา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 1 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเตาแผ่นความร้อน HOT PLATE 30x60ซม. จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 1 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 31 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 31 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจอแสดงผลตู้ควบคุมระบบ Fire Pump โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 31 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเหรียญกษาปณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 31 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ (หลังใหม่)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 30 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย . 30 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA รุ่น 02-6FD20 กษผ.2613 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 30 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในลิฟท์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 30 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อล้อยูริเทน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 30 มีนาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 29 มีนาคม 2565
 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ (หลังใหม่)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ . 29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเพาเวอร์แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้จ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมชุดล้างเหรีญ ขนาด 100 ลิตร กษ6170 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสีลงยาชนิดก้อน (ยาร้อน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
  กรมธนารักษ์ . 29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสรคุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 พร้อมฝัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
  กรมธนารักษ์ . 29 มีนาคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม