กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การต่ออายุสมาชิกนิตยสาร วารสารรายปีและหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 29 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Contact cleaner ชนิด CO Code2016 (350G) จำนวน 24 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำกล่องพลาสติกฝาใส จำนวน 1,000 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำไส้โฟมบังคับเหรียญ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยางซิลิโคนก้อน Hardness50shore A-Liner 3.4% จำนวน 34 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถาดบรรจุ PP ขนาด 30x450x1.3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40 มิลลิเมตร/30 หลุม จำนวน 1,000 ถาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 25 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 25 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 25 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว ความบริสุทธิ์ 99.999% จำนวน 2,361 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera กษ.2784 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อลูกขัดสก๊อตไบร์ท จำนวน 60 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Clamping Holder จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเหล็กแป๊บ (เหล็กกล่อง) จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำกล่องหนังเทียม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ De Coating TINA-F1 (ชนิดของเหลว) จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างแปลงเอกสารข้อมูลบุคลากรกรมธนารักษ์ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 24 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำยาล้างเหรียญ จำนวน 250 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  กรมธนารักษ์ . 23 มีนาคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม