กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ติดต่อสอบถาม

กองประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ชั้น 6
ฝั่งทิศตะวันตก เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0-2142-2413, 0-2142-2418 - 19
โทรสาร 0-2143-8751-53
E-mail  pvb@treasury.go.th 

 

กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

โทร : 02-273-0899-903

โทรสาร : 02-273-0753

อีเมล : pvb@treasury.go.th

บริการสอบถามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
 
 
 
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 7435 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม