กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66110009061)
  14 พฤศจิกายน 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66110007485)
  10 พฤศจิกายน 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M66100014837)
  26 ตุลาคม 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66100009499)
  18 ตุลาคม 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66100011274)
  17 ตุลาคม 2566
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66100008474)
  17 ตุลาคม 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M6610007605)
  11 ตุลาคม 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M6610006722)
  10 ตุลาคม 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66100004122)
  6 ตุลาคม 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66090027276)
  29 กันยายน 2566
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (E66090021428)
  27 กันยายน 2566
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (E66090020418)
  26 กันยายน 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66090014016)
  22 กันยายน 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66090014188)
  20 กันยายน 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66090016226)
  20 กันยายน 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567 (M66090009243)
  13 กันยายน 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M66090009407)
  13 กันยายน 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567 (M66090007392)
  13 กันยายน 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M66090000740)
  6 กันยายน 2566
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M66080011606)
  18 สิงหาคม 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม