กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ . 9 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ฯ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง . 4 มีนาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย . 1 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม . 1 มีนาคม 2565
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี . 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ . 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นทีกาญจนบุรี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี . 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ . 23 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ . 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี . 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี . 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง . 15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และเลื่อนการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี . 15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย . 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ . 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ . 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี . 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา . 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี . 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี . 1 กุมภาพันธ์ 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม