กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนิติกร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
  กรมธนารักษ์ . 15 พฤษภาคม 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับปริญญาตรี) เจ้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับ ปวส.) พนักงานการเงินและบัญชี (ระดับ ปวช.) พนักงานจำหน่ายบัตร พนักงานขาย พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไปกองบริหารทรัพยากรบุคคล
  กรมธนารักษ์ . 7 พฤษภาคม 2557
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557
  กรมธนารักษ์ . 20 เมษายน 2557
 • กรมธนารักษ์ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับปริญญาตรี) เจ้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับ ปวส.) พนักงานการเงินและบัญชี (ระดับ ปวช.) พนักงานจำหน่ายบัตร พนักงานขาย พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป
  กรมธนารักษ์ . 9 เมษายน 2557
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา . 7 เมษายน 2557
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  กรมธนารักษ์ . 7 เมษายน 2557
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา . 30 มีนาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  กรมธนารักษ์ . 30 มีนาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา . 18 มีนาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  กรมธนารักษ์ . 18 มีนาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  กรมธนารักษ์ . 18 มีนาคม 2557
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระด
  กรมธนารักษ์ . 16 มีนาคม 2557
 • ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  กรมธนารักษ์ . 13 มีนาคม 2557
 • ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร . 13 มีนาคม 2557
 • ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้
  กรมธนารักษ์ . 6 มีนาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  กรมธนารักษ์ . 3 มีนาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร . 3 มีนาคม 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา . 2 มีนาคม 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  กรมธนารักษ์ . 2 มีนาคม 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  กรมธนารักษ์ . 2 มีนาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม