กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท . 1 มิถุนายน 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา . 23 พฤษภาคม 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท . 18 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
  กรมธนารักษ์ . 18 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา . 12 พฤษภาคม 2565
 • คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 3513/2565 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการเฉพาะกิจลาออก ราย นายอภิสิิธิ์ ช่วงชัย
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ . 11 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
  กรมธนารักษ์ . 11 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา . 27 เมษายน 2565
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 22 เมษายน 2565
  กรมธนารักษ์ . 22 เมษายน 2565
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ลงวันที่ 22 เมษายน 2565
  กรมธนารักษ์ . 22 เมษายน 2565
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม . 8 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม . 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
  กรมธนารักษ์ . 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
  กรมธนารักษ์ . 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง . 25 มีนาคม 2565
 • รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษพื้นทีจันทบุรี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี . 23 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง . 21 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม . 18 มีนาคม 2565
 • มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม . 16 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย . 15 มีนาคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม