กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด . 23 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
  กรมธนารักษ์ . 5 พฤศจิกายน 2564
 • คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 9061/2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก . 4 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด . 4 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ . 21 ตุลาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ . 11 ตุลาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา วิธีการสอบคัดเลือก สถานที่ และระเบียบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564
  กรมธนารักษ์ . 7 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานประจำส่วนจัดการเหรียญฏษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ . 4 ตุลาคม 2564
 • เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี . 1 ตุลาคม 2564
 • คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4265/2564 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ . 30 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน . 30 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร . 29 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี . 29 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี . 23 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน . 20 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร . 20 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี . 17 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย . 14 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย . 13 กันยายน 2564
 • คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 6992/2564 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก . 10 กันยายน 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม