กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท . 24 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวสอบ 036 นายพรลภัส บุญยัง มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี . 24 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน . 23 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๒
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี . 18 พฤศจิกายน 2563
 • ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จากเดิมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท . 17 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ . 17 พฤศจิกายน 2563
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี . 16 พฤศจิกายน 2563
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 13 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น . 13 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก . 13 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี . 12 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ . 11 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี . 11 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม . 10 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ . 10 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี . 9 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี . 9 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าจัดผลประโยชน์ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น . 9 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มี่สิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก . 5 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท . 4 พฤศจิกายน 2563
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม