กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรือง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก . 16 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช . 9 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง . 9 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ . 8 เมษายน 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ . 7 เมษายน 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ . 5 เมษายน 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก . 5 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง . 2 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ . 2 เมษายน 2564
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี . 2 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ . 1 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร . 1 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก . 31 มีนาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก . 31 มีนาคม 2564
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย . 31 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี . 31 มีนาคม 2564
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนโยบาย
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี . 31 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ . 30 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี . 30 มีนาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ . 30 มีนาคม 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม