กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี . 1 ตุลาคม 2564
 • คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4265/2564 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ . 30 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน . 30 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร . 29 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี . 29 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี . 23 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน . 20 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร . 20 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี . 17 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย . 14 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย . 13 กันยายน 2564
 • คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 6992/2564 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก . 10 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี . 10 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน . 8 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การรรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี . 8 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร . 6 กันยายน 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การยื่นหลักฐานในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
  กรมธนารักษ์ . 6 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย . 1 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา . 19 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ . 19 สิงหาคม 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม