กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน . 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา . 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ . 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี . 12 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี . 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน . 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10%) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร . 6 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ . 25 มกราคม 2567
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี . 24 มกราคม 2567
 • คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 230/2567 ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 23 มกราคม 2567
 • ประกาศจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน . 22 มกราคม 2567
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10%)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร . 18 มกราคม 2567
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ . 15 มกราคม 2567
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี . 12 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี . 5 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ . 3 มกราคม 2567
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส . 27 ธันวาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา . 27 ธันวาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย . 27 ธันวาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี . 27 ธันวาคม 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม