กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ . 21 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ . 18 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง . 18 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท . 17 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี . 16 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน . 15 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม . 14 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย . 14 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ . 11 มิถุนายน 2564
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง . 11 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน . 10 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร . 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน . 8 มิถุนายน 2564
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท . 8 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา . 7 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา . 7 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง . 4 มิถุนายน 2564
 • การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต . 2 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม . 2 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมฯ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต . 1 มิถุนายน 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม