กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย . 25 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ . 25 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ . 23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร . 23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ . 22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร . 22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี . 21 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 2 อัตรา (ส่วนจัดการที่ราชพัสดุและส่วนจัดการฐานข้อมูล)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม . 18 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย . 17 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม . 16 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ . 16 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดพะเยา บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ)สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา . 16 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง . 15 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ . 15 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช . 15 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลงวันที่ 14พย65
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี . 14 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี . 14 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู . 11 พฤศจิกายน 2565
 • แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 2 อัตรา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม . 11 พฤศจิกายน 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม