กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

Senior Complex Project ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์

ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

- ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์" (Senior Housing Zone)

- ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง แนวทางการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุก่อนเข้าพักอาศัยในโครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์"

Master Plan

 

 

 

- Master Plan

ผังพื้น (Floor Plan) พร้อมราคา อาคารพักอาศัยประเภท A

 

 

 

All-Building A1_Price

All-Building A2_Price

All-Building A3_Price

 

ผังพื้น (Floor Plan) พร้อมราคา อาคารพักอาศัยประเภท B

 

 

 

All-Building B1_Price

All-Building B2_Price

 

ผังพื้น (Floor Plan) พร้อมราคา อาคารพักอาศัยประเภท C

 

 

 

All-Building C1_Price

All-Building C2_Price

 

แผนที่ Senior Complex 03

 

 

 

- แผนที่ Senior Complex

 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
รูปแบบห้อง SC.pdf 573 KB 4816
2 พฤศจิกายน 2563 | เข้าชม 19,724 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม