กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงินขนาด 1 ใน 4 ของวงกลม ลายพระอาทิตย์ - ศรีวัตสะ

เหรียญเงินขนาด 1 ใน 4 ของวงกลม ลายพระอาทิตย์ - ศรีวัตสะ

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

เงิน

 

ลักษณะ กลม แบน ขอบเรียบ มีลวดลายทั้งสองด้าน
ด้านหน้า

เป็นลวดลายพระอาทิตย์ครึ่งดวงมีรัศมีแผ่ออก ริมขอบเหรียญมีลวดลายเม็ดประคำหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกันล้อมรอบ

ด้านหลัง

เป็นลวดลายศรีวัตสะ

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 6 - 11

ขนาด น้ำหนัก  หนา

กว้าง 1.65 ซม. ยาว 2.20 ซม.

2.31 กรัม 0.15 ซม.

 

หมายเหตุ เหรียญถูกตัดแบ่งเหลือขนาด 1 ใน 4 ของเหรียญ
ราคาประเมิน (บาท) 1,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

16 มีนาคม 2564 | เข้าชม 2621 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม