กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงินลายหอยสังข์ ขนาด 1 ใน 3 ของวงกลม

เหรียญเงินลายหอยสังข์ ขนาด 1 ใน 3 ของวงกลม

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

เงิน

 

ลักษณะ กลม แบน ขอบเรียบ มีลวดลายทั้งสองด้าน
ด้านหน้า

เป็นลวดลายหอยสังข์ ริมขอบเหรียญมีลวดลายเม็ดประคำหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกันล้อมรอบ

ด้านหลัง

ลวดลายเลือนไม่ชัดเจน

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 11 - 16

ขนาด น้ำหนัก  หนา

กว้าง 1.32 ซม. ยาว 2.53 ซม.

3.39 กรัม 0.20 ซม.

 

หมายเหตุ การตัดเหรียญขนาด 1 ใน 3 ของเหรียญมีลักษณะเพื่อแบ่งใช้งาน
ราคาประเมิน (บาท) 2,500 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

17 มีนาคม 2564 | เข้าชม 2120 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม