กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงินลายปู - ศรีวัตสะ

เหรียญเงินลายปู - ศรีวัตสะ

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

เงิน

 

ลักษณะ กลม แบน ขอบเรียบ มีลวดลายทั้งสองด้าน
ด้านหน้า

เป็นลวดลายปู ริมขอบเหรียญมีลวดลายเม็ดประคำหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกันล้อมรอบ (ลวดลายไม่ชัดเจน)

ด้านหลัง

เป็นลวดลายศรีวัตสะ ตรงกลางมีจุดสามจุดเรียงจากบนลงล่าง มีลวดลายล้อมรอบศรีวัตสะที่ชัดเจนด้านหนึ่ง คือ เป็นลวดลายภัทรบิฐ (บัลลังก์ของกษัตริย์) หรือ ฑมรุ (กลองสองหน้า/กลองบัณเฑาะว์) และอีกด้านมีลวดลายไม่ชัดเจน

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 11 - 16

ขนาด น้ำหนัก  หนา

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.53 ซม.

2.06 กรัม 0.15 ซม.

 

หมายเหตุ ลวดลายปู ปลา กุ้ง หมายถึง มีลูกหลานจำนวนมาก แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ เหรียญดังกล่าวพบได้ยาก มีการเจาะรูบนพื้นเหรียญ 2 รู
ราคาประเมิน (บาท) 35,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

17 มีนาคม 2564 | เข้าชม 2183 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม