กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงินลายกวาง - ศรีวัตสะ

เหรียญเงินลายกวาง - ศรีวัตสะ

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

เงิน

 

ลักษณะ กลม แบน ขอบเรียบ มีลวดลายทั้งสองด้าน
ด้านหน้า

มีลวดลายรูปสัตว์ 4 เท้า คล้ายแพะหรือกวางอยู่ในกรอบวงกลม ริมขอบเหรียญมีลวดลายเม็ดประคำ หรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกันล้อมรอบ (ลวดลายไม่ชัดเจน)

ด้านหลัง

มีลวดลายศรีวัตสะ ตรงกลางเป็นวัชระ ด้านข้างมีลวดลายแต่มีลักษณะไม่ชัดเจน ด้านล่างมีลักษณะลวดลายค่อนข้างลบเลือน

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 11 - 16

ขนาด น้ำหนัก  หนา

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 ซม.

8.35 กรัม 0.28 ซม.

 

หมายเหตุ เป็นเหรียญที่พบในประเทศไทย
ราคาประเมิน (บาท) 120,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

17 มีนาคม 2564 | เข้าชม 2700 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม