กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เงินแก่น (มีตราคล้ายรวงผึ้ง)

เงินแก่น (มีตราคล้ายรวงผึ้ง)

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า ตอกประทับตราคล้ายรวงผึ้ง
ด้านบน ตอกประทับตราเลือนไม่ชัดเจน
ด้านข้าง

ปลายขาทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน

อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 24

 

ขนาด น้ำหนัก  หนา

กว้าง 0.80 ซม. ยาว 0.90 ซม.

2.55 กรัม 0.78 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) 1,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 446/2563สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

13 กันยายน 2564 | เข้าชม 2155 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม