กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงินลายพระอาทิตย์ - ศรีวัตสะ แบบที่ 2

เหรียญเงินลายพระอาทิตย์ - ศรีวัตสะ แบบที่ 2

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

เงิน

 

ลักษณะ กลม แบน ขอบเรียบ มีลวดลายทั้งสองด้าน
ด้านหน้า

เป็นลวดลายพระอาทิตย์ครึ่งดวงมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นมีจุดไข่ปลาแทรกอยู่ ริมขอบเหรียญ มีลวดลายเม็ดประคำหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกันล้อมรอบ

ด้านหลัง

เป็นลวดลายศรีวัตสะ ตรงกลางมีจุดสามจุดเรียงจากบนลงล่าง มีลวดลายล้อมรอบศรีวัตสะ ดังนี้ ด้านบนเป็นลวดลายพระอาทิตย์ - พระจันทร์ ด้านข้างเป็นลวดลายสวัสดิกะและภัทรบิฐ (บัลลังก์ของกษัตริย์) หรือ ฑมรุ (กลองสองหน้า/กลองบัณเฑาะว์) ขอบเหรียญด้านล่างมีจุดสามจุดเรียงกัน

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 6 - 11

ขนาด น้ำหนัก  หนา

เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.17 ซม.

8.38 กรัม 0.15 ซม.

 

หมายเหตุ มีรอยตัดแบ่งครึ่งของเหรียญ เพื่อการแบ่งใช้อย่างชัดเจน
ราคาประเมิน (บาท) 6,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

16 มีนาคม 2564 | เข้าชม 2716 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม