กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงินลายพระอาทิตย์ - ศรีวัตสะ แบบที่ 3

เหรียญเงินลายพระอาทิตย์ - ศรีวัตสะ แบบที่ 3

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

เงิน

 

ลักษณะ กลม แบน ขอบเรียบ มีลวดลายทั้งสองด้าน
ด้านหน้า

เป็นลวดลายพระอาทิตย์ครึ่งดวงมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นมีจุดไข่ปลาแทรกอยู่ ริมขอบเหรียญ มีลวดลายเม็ดประคำหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกันล้อมรอบ

ด้านหลัง

เป็นลวดลายศรีวัตสะ ตรงกลางมีจุดสามจุดเรียงจากบนลงล่าง (จุดด้านล่างเลือนไม่ชัดเจน) ลวดลายล้อมรอบศรีวัตสะเลือนไม่ชัดเจน

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 6 - 11

ขนาด น้ำหนัก  หนา

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.98 ซม.

7.22 กรัม 0.15 ซม.

 

หมายเหตุ ลวดลายทั้งสองด้านเลือนไม่ชัดเจน
ราคาประเมิน (บาท) 3,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

16 มีนาคม 2564 | เข้าชม 3068 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม