กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เงินสำเภา (ไซซี) ขนาดเล็ก

เงินสำเภา (ไซซี) ขนาดเล็ก

 

ด้านหน้า

ด้านบน

เงิน
  ด้านข้าง ด้านล่าง
 

 

ลักษณะ รูปทรงคล้ายเรือสำเภา ตรงกลางเป็นแท่ง มีปีกสูงขึ้นที่ปลายทั้งสองข้าง
อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 23 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 25

 

ขนาด น้ำหนัก  สูง

กว้าง 1.72 ซม. ยาว 3.35 ซม.

34.87 กรัม 1.95 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท)  6,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นว่า มีรูปทรงที่สวย สามารถวางตั้งได้ และมีปีกที่สูงทั้งสองข้าง

2. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

3. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

13 กันยายน 2564 | เข้าชม 2061 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม