กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญดีบุก สงขลา (เงินอีแปะ)

เหรียญดีบุก สงขลา (เงินอีแปะ)

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ดีบุก

 

ลักษณะ ทรงกลม แบน ตรงกลางมีรู บนพื้นผิวมีอักษรภาษาไทย จีน และอาหรับ 
  ด้านหนึ่ง มีภาษาอาหรับอยู่ภายในวงเหรียญ ส่วนด้านบนและด้านล่าง มีภาษาไทยคำว่า "สงขลา" 
  ส่วนอีกด้านหนึ่งมีภาษาจีนภายในวงเหรียญ
อายุสมัย พุทธศตวรรษที่ 21 - รัตนโกสินทร์ตอนต้น

 

ขนาด น้ำหนัก  หนา
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.78 ซม. 10.15 กรัม 0.19 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) 5,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 446/2563สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

6 กันยายน 2564 | เข้าชม 3869 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม