กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน จ.นนทบุรี รายนายมงคล ทองฤทธิ์

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน รายนายมงคล ทองฤทธิ์ กับพวก
-สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหนังสือที่ ปง 0010.2/2532 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2560
-เป็นบ้านเดียว 2 ชั้น เลขที่ 82/26 เนื้อที่ 87.6 ตารางวา  
-ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเลขที่ นบ.963 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
14 มกราคม 2562 | เข้าชม 111 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  28 มกราคม 2562
  เข้าชม 141 ครั้ง
 • ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  28 มกราคม 2562
  เข้าชม 557 ครั้ง
 • ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  28 มกราคม 2562
  เข้าชม 128 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม