กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน จ.นนทบุรี รายนางคำนึง ไทรทอง

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน รายนางคำนึง ไทรทอง กับพวก
-สำนักงานป้องกันและปาบปรามการฟอกเงิน มีหนังสือที่ ปง 0006.5/2403 ลงวันที่ 8 พ.ย.2553
-เป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียว เลขที่ 67/77 จำนวน 1 หลัง เนื้อที่ 70 ตารางวา
-ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเลขที่ นบ.887 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

14 มกราคม 2562 | เข้าชม 130 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  28 มกราคม 2562
  เข้าชม 141 ครั้ง
 • ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  28 มกราคม 2562
  เข้าชม 557 ครั้ง
 • ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  28 มกราคม 2562
  เข้าชม 128 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม