กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล จ.นนทบรี

ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รายนายมานะ ทับทิมกับพวก จำนวน 6 ราย ตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุดแล้ว มีรายการดังนี้
1.แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.914 โฉนดเลขที่ 6433 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่ ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
2.แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.915 โฉนดเลขที่ 24408 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่ ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
3.แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.916 โฉนดเลขที่ 24409 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
4.แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.917 โฉนดเลขที่ 24410 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่ ใช้ในราชการกรมพัฒนาที่ดิน
5.แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.918 โฉนดเลขที่ 22890 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่
6.แปลงโฉนดเลขที่ 79143 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 0-0-54ไร่ อยู่ระหว่างรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

26 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 309 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  28 มกราคม 2562
  เข้าชม 141 ครั้ง
 • ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  28 มกราคม 2562
  เข้าชม 557 ครั้ง
 • ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  28 มกราคม 2562
  เข้าชม 128 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม