กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

สายตรงอธิบดี

 

 
 
เมื่อได้รับความไม่สะดวกในการติดต่อราชการกับกรมธนารักษ์หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ
ท่านสามารถส่ง E-mail เพื่อร้องเรียนได้ที่  directline@treasury.go.th  
กรมธนารักษ์  ซอย อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงเขตพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร Call Center : 0-2059-4999
27 พฤศจิกายน 2561 | เข้าชม 12097 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม