กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางกรมธนารักษ์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 7 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
  28 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเหล็กเพลากลมชุบน้ำมัน ขนาด 80 มิลลิเมตร K2510 จำนวน 500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำสปอตวิทยุแนะนำองค์กร เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุและสื่่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเหล็กเพลากลม K2510 D70 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 8 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหินขัด SUPER CERAMIC STONES จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแก๊ส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่น ยี่ห้อ TAIHE จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ภาพเหมือนระบบไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานอาคารสถานที่ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่าย Fuji Xerox กษผ.1773 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตสปอตในรูปแบบข่าวหรือรายงานพิเศษ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของกรมธนารักษ์ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ในงานอาคารสถานที่ของอาคารกรมธนารักษ์ และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแก๊สไฮโดรเจน HighPurity 99.99% (15ท่อ/แพ็ค) จำนวน 3 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเจียรนัยแกนเพลาหัวกลม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อล้อยูริเทน ขนาด 6 นิ้ว พร้อมตลับลูกปืน จำนวน 8 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้ากันเปื้อน จำนวน 8 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตลับอะคริลิคแบบไม่มีเว้า จำนวน 1,000 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม