กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 มิถุนายน 2566
 • ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมธนารักษ์ ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องตีตรา กษ.6200 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องตีตรา กษ.6201 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแก๊ส LPG ขนาด 48 กก. ชนิด 2 หัว จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแก๊สไฮโดรเจน HighPurity 99.99% (15ท่อ/แพ็ค) จำนวน 3 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเตาหลอมต่อเนื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสปริง ขนาด 19.58 x 10 x 103 มิลลิเมตร จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องเจียรแบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโคมตรา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดซ่อมกระบอกลม จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมประตูม้วน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจัดเก็บเอกสารของกรมธนารักษ์ ซอยนาคนิวาส 13 แขวงลาดยาว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อBall Flow Indicator เกลียวใน จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พฤษภาคม 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม