กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ BELT TIMMING 150XL,15.0" OC,75T,3/8 จำนวน 12 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบรรจุ จัดเก็บ ขนย้ายและติดตั้งเอกสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกองประเมินราคาทรัพย์สิน และกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  26 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง (รถโดยสารปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำตาลทราย ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 318 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแก๊สไนโตรเจนเหลว ความบริสุทธิ์99.999% จำนวน 2,253 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 37 รายการ เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ใช้ประกอบการแถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหารและหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำหนังสือฉบับพิเศษ "กรมธนารักษ์กับการบริหารสินทรัพย์ของชาติ" จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารกรมธนารักษ์ และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมท่อระบบน้ำหล่อเย็นฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ชุบทองด้วยเกลือทอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Spatial Data Analysis and Visualization using Python (Level : Advance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  23 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าเช็ดเงิน (ซิลเวอร์บลู) จำนวน 80 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างจัดเก็บขยะภายในกองกษาปณ์ ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม