กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหน้ากากปรับทิศทางลมร้อนสำหรับคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์ จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานอาคารสถานที่ รวม 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบ Single Sign On ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือให้บริการในห้องสมุด (94 รายการ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ M/20252/6123/MDZ83J124V. Control valve จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมปั๊มน้ำเข้าบ่อพักน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องควบคุมความเร็ว และการเปิด - ปิดประตูลิฟต์โดยสาร อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแก๊สอาร์กอน 99.99% ขนาด 7 ลบ.เมตร จำนวน 8 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมลูกรีดเครื่องดัดแผ่นโลหะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำตาลทราย ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 318 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ FUSER สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP Color LaserJet Enterprise M855dn จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมระบบน้ำหล่อเย็น เตาหลอมหล่อโลหะต่อเนื่องทั่วไป ยี่ห้อ Wertli จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer HP Color Laserjet Pro M452DW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องสอบ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อใช้ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแก๊สไฮโดรเจน HighPurity 99.99% (15ท่อ/แพ็ค) จำนวน 3 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาทำสายสะพายและแพรแถบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจุลจอมเกล้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร Fuji Xerox(M285Z) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มีนาคม 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม