กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทกล่องกำมะหยี่ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  1 เมษายน 2558
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรยญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  26 มีนาคม 2558
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  19 มีนาคม 2558
 • ประกวดราคาซื้อชุดหล่อเย็น จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  19 มีนาคม 2558
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 50 สตางค์ จำนวน 100 ล้านเหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  18 มีนาคม 2558
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำภาชนะบรรจุเหรียญ (กรงเหล็ก) จำนวน 310 อัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  29 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  29 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อระบบนับและบรรจุเหรียญกษาปณ์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  29 ธันวาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวน สนง.ธนารักษ์พื้นทีลำพูน
  22 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  17 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหล็กเพลากลม สำหรับผลิตดวงตราเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  15 ธันวาคม 2557
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  27 พฤศจิกายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำแพรแถบเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  4 พฤศจิกายน 2557
 • ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.3ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  30 ตุลาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างบ้านพักทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 4 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
  23 ตุลาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา 2 บาท จำนวน 310,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  2 ตุลาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน ๒,๕๘๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๔๓๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ (สี่ร้อยสามสิบล้านเหรียญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง)
  2 ตุลาคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi-metal) ชนิดราคา 10 บาท จำนวน 1,360,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 160,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลั
  2 ตุลาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  30 กันยายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม