กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สีเหรียญ Roland กษ 7615 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ เชฟโรเลต เลขทะเบียน 2 กล 5626 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำแผ่นไม้ติดโล่ที่ระลึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมจอแสดงผลเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมมอเตอร์ของระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนผสม 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารหน่วยจ่าย - แลกเหรียญกษาปณ์ในบริเวณกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้าย Roll up จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการแถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก จังหวัดหนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำยารมดำทองแดงและทองเหลือง จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์บัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล พ.ศ. .... เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 900 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำ Back Drop โลโก้ 89 ปี กรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการจัดงานวันสถาปนาปรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัางจัดสถานที่และตกแต่งดอกไม้บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์และห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายโฟมตั้งพื้น เพื่อใช้ในการจัดงานวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 89 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ฯ
  19 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการอบรมหลักสูตร "กระบวนการและแนวทางปฏิบัติต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ UV จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  18 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดควบคุมและจอแสดงผลเครื่องตีตรา จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Balluff Country of Origin จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 พฤษภาคม 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม