กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องพลาสติกสีขาว จำนวน 1,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sumsung#SL-K3300NR จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมชุดหล่อเย็น OSKON กษ.7621 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักร จำนวน 5 รายการ (ไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานอาคารสถานที่ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ไร้สายพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา การจ้างจัดทำร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก
  16 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเปลี่ยนบานประตูห้องน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ132.016.000BRONZE GEAR จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำกล่องกำมะหยี่สีแดงจำนวน 1,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤศจิกายน 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม