กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถตู้)พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหน้ากากปรับทิศทางลมร้อนสำหรับคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์ จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานอาคารสถานที่ รวม 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบ Single Sign On ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแผ่นยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแผ่นทองแดง ชนาด 150*500*1.0 มม. จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซองซิป จำนวน 10,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อถุงมือยางแฮนด์แคร์ จำนวน 600 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือให้บริการในห้องสมุด (94 รายการ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ M/20252/6123/MDZ83J124V. Control valve จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมปั๊มน้ำเข้าบ่อพักน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโคมไฟ LED จำนวน 12 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องควบคุมความเร็ว และการเปิด - ปิดประตูลิฟต์โดยสาร อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแก๊สอาร์กอน 99.99% ขนาด 7 ลบ.เมตร จำนวน 8 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มีนาคม 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม