กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ธันวาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดส่งเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
  14 ธันวาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย
  14 ธันวาคม 2560
 • จัดซื้ออะไหล่และน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักการคลัง)
  12 ธันวาคม 2560
 • จ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ประเภท รวม 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
  4 ธันวาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๔ ประเภท รวม ๓๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
  30 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารและพัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาเช่ารถยนต์นั่ง (เก๋ง) ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
  14 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางสำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  8 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นางสาวสุธิมา บุญรังษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นางสาวปาริชาติ เจริญผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นางสาววิภาวี รักน้ำเที่ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นายเอกภพ กระจ่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นางสาวเกื้อกูล ยินดีสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นางสาวกฤติยา ชมจินดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นางสาวสุกัญญา พวงงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 พฤศจิกายน 2560
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม