กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดตัวเหรียญ ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า 60 ตัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  18 กันยายน 2560
 • ยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าพัสดุ รวม ๔ โครงการ
  13 กันยายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าโรงกษาปณ์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 กันยายน 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
  8 กันยายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  8 กันยายน 2560
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  7 กันยายน 2560
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา 5 บาท จำนวน 230,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  7 กันยายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา 2 บาท จำนวน 220,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  31 สิงหาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
  30 สิงหาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่
  29 สิงหาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี
  29 สิงหาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมีมีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์
  25 สิงหาคม 2560
 • ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 190 รายการ
  25 สิงหาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  24 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi-metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท จำนวน ๑,๑๙๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 สิงหาคม 2560
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสองสี (Bi ? metal) ชนิดราคา 10 บาท จำนวน 140,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) (สำนักการคลัง)
  11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา 1 บาท จำนวน 2,100,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  9 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่า ๙๙.๙% จำนวน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)(สำนักการคลัง)
  20 กรกฎาคม 2560
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๗ ชั้น ๖๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  5 กรกฎาคม 2560
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม